Sample

חלב

מוצרי חלב

בעיית הזיהום הצולב נפתרה

אירוסיד משמידה מיקרובים קטנים כל כך שאפילו מסנן HEPA של בתי החולים לא יכול לעצור. 99.999% מכל החומר האורגני שנמצא באוויר מושמד במעבר הראשוני. וזה נובע מהתהליך הקטליטי, ללא צורך במסננים. יתרה מזאת, משום שטכנולוגיה זאת משתמשת ברדיקלים -OH במשטח מאוגד כדי שיפרקו את החומר המיקרוביאלי, ללא תוצרי לוואי מזיקים כמו אוזון אשר נפלטים לאטמוספירה של כדור הארץ. כך שהעובדים שלך נשארים בריאים, והכנסות מהייצור שלכם לא יפגעו ולא תסבלו מפחת.

רשימת לקוחות חלקית:

  • Saputo Cheese USA Inc.
  • Johanna Foods, Inc.
  • Kemps LLC
  • Silver Lewis Cheese Co-op
  • Agropur Division Natrel
  • Mullins Cheese Inc
  • The Stirling Creamery