Sample
הסדרה התעשייתית


יחידת המרה ביולוגית דגם
GCS 100

תוכננה להתמודד עם הרמות הגבוהות ביותר של עומס מיקרוביאלי, ובמקרים קיצוניים.
ה-
GCS 100 משתמשת ב-5 מטרים מעוקבים של משטח קטליטי ו-40 נורות של 254 ננומטר להספק המרה מולקולרי מקסימלי. דגם ה- 100 מתוכנן עם זרימת אוויר איטית יותר כדי להבטיח את השמדתם של חלקיקים ביולוגים בנפח גבוה בתנאים הקיצונים ביותר כמו, תיאטראות, יחידות טיפול נמרץ ופסי יצור למזון מעובד. ה- GCS 100 הוא הדגם המקצועי והעוצמתי ביותר לניהול אוויר המשמש בצבירים.

יחידת המרה ביולוגית דגם GCS 50

הסטנדרט התעשייתי להגנה בסביבה עם רמות שגרתיות של עומס מקריוביאלי. ל-GCS 50 2.5 מטרים של משטח קטליטי ו-20 מנורות פקטור K גבוה של 254 ננומטר על מנת שיפיקו טיהור אוויר ברמה של 99.9% בכל דקה. דגם 50 מתאים לרוב המצבים כולל מתקני קירור גדולים לאיחסון וחללים ציבוריים. כמשדובר בחללים גדולים, ידרשו מספר יחידות על מנת שכל השטח יכוסה.

יחידת המרה ביולוגית דגם GCS 25

תוכננה להתמודד עם תנאים בעצימות נמוכה יותר, ה-25 מייצג 1.25 מטרים של משטח קטליטי ל-10 נורות של 254 ננומטר בעוצמה גבוה, אשר מבטיחים השמדת חלקיקים ברמה של 99.9%. דגם ה-25 מתאים לחדרים אישיים (משרדים), חדרי קירור לאחסון, לתצוגות פרחים ומגוון חללים ציבורים אשר עלולים להיות בהם נוכחות של ריחות.  אידיאלי להתערבות ישירה היכן שאיכות האוויר מהווה מקור לדאגה כמו שירותים או חדרים אשר חשופים לעובש.

למידע נוסף השאירו פרטים