Sample

חדרי המתנה

חדרי המתנה

המקום בו החולים משחררים לאוויר את המחלות שלהם...

כאשר אנשים עם סימפטומים שונים נמצאים יחד בחלל סגור כמו חדר ההמתנה במרפאה שלכם, הסיכון לזיהום שנמצא באוויר מוכפל באופן משמעותי. יחידת ההמרה הביולוגית, אירוסיד נפרסת במקומות בהם חשוב שהתוצרים של ההתעטשויות והשיעולים שלכם יקבלו מענה מהיר, מתמשך, ושתשמיד אותם. לא רק למטופלים, אלא גם לצוות הרפואי שמתכנס על בסיס יומיומי לטפל בהם.

מערכות ההמרה הביולוגית אירוסיד מפרקות פתוגנים באוויר ברמה המולקולרית, משאירות מאחור שובל של אדים בלתי מזיקים. המיקרוב המקורי מפורק. אטומי הפחמן שמחזיקים אותו יחד נקרעים ומתחברים ל (OH-) לאטומי מימן וחמצן לא משאירים חומר אורגני מאחור. המיקרוב חדל מלהתקיים. וכל זאת מבלי לפלוט אוזון או תוצרי לוואי אחרים. ללא מסננים. המערכת משתמשת בהספק שאינו עולה על צריכתן של שתי נורות חשמל 100w  רגילות. לא נדרשת תחזוקה שוטפת מלבד החלפת נורות UV פעם בשנה.

כשחושבים על זה, המערכת של אירוסיד מפחיתה משמעותית את הסיכון שלך, של עמיתך ושל הצוות הרפואי. סיכון שהוא גדול יותר לכם מאשר למטופלים שלכם בעקבות החשיפה היומיומית.

סקירת מאמר: טיהור אוויר מתקדם בסביבה של משרד רפואי. מחקר קליני של נתוני איכות אוויר פנימים בעקבות השימוש ב-[מערכת המרה ביולוגית, אירוסיד]."

מחקר קליני של מערכת ההמרה הביולוגית אירוסיד נערך במתחם משרדים של רופאי ילדים. המטרה העיקרית של המחקר היא לקבוע את ההשפעה של בקטריות באוויר לאחר שמכבים את מערכת אירוסיד לאחר שעבדה 7\24 במשך שישה חודשים בתוך מרפאה לרפואת ילדים. המטרה המשנית הייתה למדוד את ההבדלים ברמת הביצוע של המערכת בחדר המתנה של ילדים "חולים" לעומת חדר המתנה שבו שוהים ילדים "בריאים".

בתוך 24 שעות מרגע כיבוי מערכת אירוסיד, כמות הבקטריות באוויר גדלה בממוצע של 181%. שבוע לאחר מכן הרמה הממוצעת של בקטריות  באוויר גדלה ב 211% יותר מאשר בתקופה בהו מערכת ההמרה הביולוגית אירוסיד עבדה. 

המשך קריאת מאמר באנגלית