Sample

חדרי בדיקה

חדרי בדיקה

החשיפה שלך עלולה להיות 10 דקות לכל היותר. החשיפה שלהם עלולה להיות פי שלוש או יותר.

לאורך כל היום מטופלים עם רשימה ארוכה של סימפטומים מבקרים בחדר הזה. הם נחשפים לאורגניזמים ויראלים ובקטריאלים אשר ננשפים על ידי אחרים ובו בזמן הם חושפים אחרים לתרומה שהם מביאים לחדר. בהתחשב באוסף המיקרובים שמצטברים בחלל סגור ביום אחד, זה לא מקל כשמבינים שמערכת ה-HAVC  חולקת את האוויר המזוהם עם שאר המשרד ועם כל מי שמבקר או עובד במקום.

ישנה מערכת אפקטיבית שמנטרלת למעשה כל חומר אורגני במכה אחת. המיקרובים והפתוגנים שאפילו פילטר HEPA המשופע לא יכול לעצור. יחידת המרה ביולוגית, Airocide®.

אירוסיד מטהר את האוויר באופן מוחשי על ידי שימוש בקניין הטכנולוגי Ti02 שפותח באוניברסיטת וייסקונסין עבור תחנת החלל של נאס"א. מורגש שהאוויר בחדר "רענן", צלול יותר ונקי מאוזון, בקטריות, וירוסים, נבגי עובש, רעלנים ו-VOCs... Airocide®מעלים את כולם.

סקירת מאמר: הפחתת מיקרובים הנישאים באוויר בחדרי ניתוח וסביבות עבודה קליניות אחרות – מחקר אשר משתמש ביחידת תגובה Biocide פוטואקלקטית.

המחבר מספק מחקר שבוחן את יעילות השמדתם של מיקרובים הנישאים באוויר על ידי הראקטור הפוטואקלקטי היחודי המשווק תחת השם, Airocide®, מערכות המרה ביולוגיות. המחקר בוחן תרביות התחלתיות של פטריות ובקטריות המוכרים לנו כפתוגנים, אשר נאספו מאתרים קליניים. התרביות עברו תהליך של דגירה ותרביות נפרדות שוות (יחידות יוצרות מושבה) למיקרובים ספציפיים אשר תועדו באזור קליני נתון.

ראה קישור למאמר המקורי באנגלית